Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) Wójt Gminy Kowale Oleckie prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


 

 

 

      Wójt Gminy Kowale Oleckie

( nazwa organu prowadzącego rejestr)

 

 

REJESTR WYDANYCH DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

2013-2018

 

Lp.

Nazwa organu wydającego decyzję

Nr decyzji i data jej wydania

(rrrr mm dd)

Nazwa i adres wnioskodawcy

 

Rodzaj inwestycji

Streszczenie ustaleń decyzji

Określenie terenu

inwestycji

(powiat, gmina,

obręb, oznaczenie nieruchomości)

Wygaśnięcie ,

stwierdzenie

nieważności

lub zmiana decyzji

 

 

 

 

Uwagi

 

 

 

 

Data wpływu wniosku

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGPU.6730.1.1.2013

Data wydania 2013-02-08

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie , w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok , ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Budowa linii energetycznej kablowej podziemnej SN-15kV wraz ze złączami kablowymi SN

 

Realizacja inwestycji spełnia wymogi określone w art. 54, ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

Powiat olecki, gmina Kowale Oleckie , nr ew. 344/1, 346, 347, 348, 350 i 31981/3 obręb geodezyjny Szwałk,

 

Nie dotyczy

2012-12-20 r.

 

 

 

 

2.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGPU.6730.2.1.2013

Data wydania

2013r-02-08

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie , w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok , ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Budowa linii energetycznej kablowej podziemnej SN-15kV wraz ze złączami kablowymi SN

 

 

Realizacja inwestycji spełnia wymogi określone w art. 54, ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Powiat olecki, gmina Kowale Oleckie, gmina Świętajno, nr ew. 97/7 obręb geodezyjny Borki, gmina Świętajno, oraz na działkach nr ew. 350, 32475/2 obręb geodezyjny Szwałk, gmina Kowale Oleckie.

 

 

Nie dotyczy

2012-12-20 r.

3.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGPU.6730.11.1.2013

Data wydania

2013-04-11

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

 

Budowa  linii energetycznych kablowych SN-15kV wraz ze złączami kablowymi SN

 

Realizacja inwestycji spełnia wymogi określone w art. 54, ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Powiat olecki, gmina Kowale Oleckie , nr ew 21/1, 32, 343, 344/1, 345 i 3196/1  obręb geodezyjny Szwałk

Nie dotyczy

2013-02-06 r.

4.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGPU.6730.12.1.2013

Data wydania

2013-04-11

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

 

Budowa  linii energetycznych kablowych SN-15kV wraz ze złączami kablowymi SN

 

Realizacja inwestycji spełnia wymogi określone w art. 54, ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Powiat olecki, gmina Kowale Oleckie, nr ew 26/1, 32, 48/4 i 62 obręb geodezyjny  Szwałk

Nie dotyczy

2013-02-06 r.

5.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGPU.6730.13.1.2013  Data wydania

2013-04-11

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

 

Budowa linii energetycznych kablowych SN-15kV wraz ze złączami kablowymi SN

 

Realizacja inwestycji spełnia wymogi określone w art. 54, ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Powiat olecki, gmina Kowale Oleckie , nr ew 40, 43/1, 58, 61/20, 61/21, 62, 238, 349 i 31902 obręb Szwałk , nr ew. 75, 76, 96, 97, 137 i 32561 obręb Cicha Wólka

Nie dotyczy

2013-02-06 r.

6.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGPU.6730.29.1.2013

Data wydania

2013-06-26

PGE Dystrybucja S.A.

ul.  Garbarska 21a, 20-340 Lublin

 

Budowa linii energetycznych kablowych SN-15kV wraz ze złączami kablowymi SN

 

Realizacja inwestycji spełnia wymogi określone w art. 54, ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Powiat olecki, gmina Kowale Oleckie, nr ew 49, 64 i 48/6  obręb Szwałk

Nie dotyczy

2013-05-13 r.

7.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGPU.6730.30.1.2013

Data wydania

2013-06-26

PGE Dystrybucja S.A.

ul.  Garbarska 21a, 20-340 Lublin

 

Budowa linii napowietrznej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej, oraz linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV

 

Realizacja inwestycji spełnia wymogi określone w art. 54, ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Powiat olecki, gmina Kowale Oleckie, nr ew 5, 6, 66/1, 2/4, 88, 22/5, 22/6, 22/7, 79 i 45 obręb Rogówko , nr ew. 118 i 117 obręb Stożne

Nie dotyczy

2013-05-17 r.

8.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGPU.6730.45.1.2013

Data wydania : 16.12.2013r.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

 

Budowa linii kablowej nN 0,4 kV

Realizacja inwestycji spełnia wymogi określone w art. 54, ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Powiat olecki , Gm. Kowale Oleckie, działki nr ew. 55/5, 16 i 1/2 w obrębie geodezyjnym Stożne

Nie dotyczy

2013-20-11r.

9.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGPU.6730.25.1.2014

Data wydania:

24.07.2014r.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

 

Budowa linii kablowej nN 0,4 kV

Realizacja inwestycji spełnia wymogi określone w art. 54, ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Powiat olecki, Gm. Kowale Oleckie, działki nr ew. 12, 13, 14, 15, 128, 129, 151, 135/1, 136, 16, 18/4, 18/1, 20, 49, 155, 47, 44, 43 i 42  w obrębie geodezyjnym Czukty  oraz  działka nr ew. 8/1 w obrębie geodezyjnym Cichy gmina Świętajno.

 

Nie dotyczy

2014-06-27 r.

10.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGKm.6733.1.1.2016

Data wydania:

17.06.2016 r.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 2a, 20-340 Lublin

 

Budowa linii kablowej nN 0,4 kV

Realizacja inwestycji spełnia wymogi określone w art. 54, ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Powiat olecki, Gm. Kowale Oleckie, działki nr ew. 148/3, 50/2, 51, 52, 53/2, 56, 57, 161 i 58/2 w obrębie geodezyjnym Zawady Oleckie

Nie dotyczy

19.04.2016 r.

11.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGKm.6733.2.1.2016

Data wydania:

27.12.2016 r.

P4 Sp. z o. o. 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

Infrastruktura techniczna

Budowa instalacji radiokomunikacyjnej P4

Powiat olecki, Gm. Kowale Oleckie, działka nr ew. 504/5, obręb geod. Kowale Oleckie

Nie dotyczy

26.10.2016 r.

12.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGKm.6733.1.4.2017

Data wydania:

21.03.2017 r.

 

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 2a, 20-340 Lublin

         Infrastruktura       techniczna  Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV  Powiat olecki, Gm. Kowale Oleckie, działka nr ew. 138, obręb geod. Sokółki  Nie dotyczy  24.01.2017 r.

13.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGKm.6733.3.1.2017

Data wydania:

13.06.2017 r.

 Skłodowski Sp. J.  07-323 Zaręby Kościelne, ul. Czyżewska 20  Infrastruktura techniczna  

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN-15 kV

wraz z rozbiórką fragmentu istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV

 Powiat olecki, Gm. Kowale Oleckie, działki nr ew. 15/27 i 15/28 obręb geod. Żydy  Nie dotyczy  02.05.2017 r.

14.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGKm.6733.2.1.2017

Data wydania:

18.07.2017 r.

 

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

 Infrastruktura techniczna w zakresie energetyki Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi,  do zasilenia działki nr ewid. 48/9 

Powiat olecki. Gm. Kowale Oleckie, działki o nr ew. 3251, 64, 49, 48/6, 48/5, 48/8, 48/11, 48/10, 48/9, 48/4, 319517/2 i 50

 obrębie geod.  Szwałk 
 Nie dotyczy 18.05.2017 r. 

15.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGKm.6733.4.1.2017

Data wydania:

21.07.2017 r.

P4 Sp. z o. o. 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7          Infrastruktura       techniczna w zakresie telekomunikacji Budowa instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej operatora P4 

Powiat olecki. Gm. Kowale Oleckie, działka o nr ew.  17

 obrębie geod.  Szwałk 
 Nie dotyczy  

Dnia 07.06.2017 r. RDOŚ W Olsztynie wydał postanowienie o braku obowiązku oceny oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000

21.07.2017 r.

16.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGKm.6733.4.2.2017

Data wydania:

04.08.2017 r.

 P4 Sp. z o. o., 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7  Infrastruktura techniczna w zakresie telekomunikacji Budowa instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej operatora P4 

Powiat olecki. Gm. Kowale Oleckie, działka o nr ew.  42/2

 obrębie geod.  Szeszki
 

Dec. SKO z dn. 02.11.2017 r., znak: SKO.73.416.2017

       uchylenie

21 dniowy termin uzgodnienia z RDOŚ

 23.05.2017 r.

17.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGKm.6733.6.1.2017

Dta wyadania:

10.11.2017 r.

P4 Sp. z o. o., 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7 Infrastruktura techniczna w zakresie telekomunikacji Budowa instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej opratora P4

Powiat olecki, Gm. Kowale Oleckie, działka o nr ew. 42, obręb geod. Stożne

Nie dotyczy  03.10.2017 r.

18.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGKm.6733.4.2.2017/2018

Data wydania:

02.02.2018 r.

P4 Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7 Infrastruktura techniczna w zakresie telekomunikacji  Budowa instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej operatora P4 

Powiat olecki. Gm. Kowale Oleckie, działka o nr ew.  42/2

 obrębie geod.  Szeszki 
Data wpływu dec. SKO – 07.11.2017 r

21 dniowy termin uzgodnienia z RDOŚ

 

23.05.2017 r. 

19.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGKm.6733.4.3.2017/2018

Data wydania:

06.07.2018 r.

P4 Sp. z o. o., 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

Infrastruktura techniczna w zakresie telekomunikacji

Budowa instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej operatora P4

Powiat olecki. Gm. Kowale Oleckie, działka o nr ew. 42/2

obrębie geod. Szeszki

 

SKO.73.128.2018 z dnia 20.04.2018 r.

 

21 dniowy termin uzgodnienia z RDOŚ

15 dniowy termin do złożenia wyjaśnień

23.05.2017 r.

 

20.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGKm.6733.2.1.2018

Data wydania:

25.09.2018 r.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Infrastruktura techniczna w zakresie energetyki Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV oraz nN 0,4/0,23 kV  Powiat olecki, Gm. Kowale Oleckie, działki o nr ew. 151, 152/5, 152/8 i 3261/1, obręb geod. Stożne  Nie dotyczy

 21 dniowy termin uzgodnienia z RDOŚ

10.07.2018 r.

21.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGKm.6733.6.1.2017/2018

Data wydania:

05.11.2018 r.

 P4 Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

Infrastruktura techniczna w zakresie telekomunikacji Budowa instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej operatora P4

Powiat olecki. Gm. Kowale Oleckie, działka o nr ew. 42

obrębie geod. Stożne

Decyzja SKO.73.176.2018 - stwierdzenie nieważności (data wpływu: 04.09.2018 r.)

04.09.2018 r.

22.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

IGKm.6733.3.1.2018

Data wydania:

13.12.2018 r.

Gmina Kowale Oleckie, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44

Infrastruktura drogowa

Przebudowa drogi gminnej Nr 138015N na działce nr 135/1 oraz przebudowie drogi gminnej na działce nr 137

Powiat olecki, działki nr ewid. 135/1, 137, 58/1, 58/2, 60, 61 i 29 położonych w obrębie geodezyjnym Czukty, gmina Kowale Oleckie

 

 Nie dotyczy  09.10.2018 r.

23.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

 

IGKm.6733.5.1.2018

Data wydania 05.02.2019 r.

 

PGE Dystrybucja S. A.

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Infrastruktura techniczna w zakresie energetyki

 

Budowa sieci elektroenergetycznej SN oraz nN oraz stacji transformatorowej

Powiat olecki, gm. Kowale Oleckie, działki o nr ewid. 42/1, 51, 52, 53, 54, 79, 201 i 203

położonych w obrębie geodezyjnym Lakiele, gmina Kowale Oleckie

 

Nie dotyczy

14.12.2018 r.

 

24.

 

Wójt Gminy Kowale Oleckie

 

 

IGKm.6733.5.1.2018

Data wydania 05.02.2019 r.

 

PGE Dystrybucja S. A.

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

 

Infrastruktura techniczna w zakresie energetyki

 

Budowa sieci elektroenergetycznej SN oraz nN oraz stacji transformatorowej

 

Powiat olecki, gm. Kowale Oleckie, działki nr ewid. 128

położonej w obrębie geodezyjnym Lakiele, gmina Kowale Oleckie

Nie dotyczy

14.12.2018 r.

25.

 

Wójt Gminy Kowale Oleckie

 

 

IGKm.6733.6.1.2018

Data wydania 11.02.2019 r.

 

PGE Dystrybucja S. A.

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

 

Infrastruktura techniczna w zakresie energetyki

Budowa sieci elektroenergetycznej SN oraz nN oraz stacji transformatorowej

 

Powiat olecki, gm. Kowale Oleckie, działki o nr ewid. 316/3, 319, 320/4 i 320/7

położonych w obrębie geodezyjnym Stacze, gmina Kowale Oleckie

Nie dotyczy

 

14.12.2018 r.

 

Wójt Gminy Kowale Oleckie

Krzystzof Locman

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 czerwca 2016 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Kozłowski
Ilość wyświetleń: 500
19 lutego 2019 15:00 Maciej Kozłowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 14:57 Maciej Kozłowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 11:02 Maciej Kozłowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)