Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie - materiał dowodowy

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 21 stycznia 2019 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j....

Obwieszczenie - materiał dowodowy

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 17stycznia 2019 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz....

Obwieszczenie materiał dowodowy

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 17stycznia 2019 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz....

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sokółki w miejscowości Sokółki w Gminie Kowale Oleckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sokółki w miejscowości Sokółki w Gminie Kowale Oleckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loklazacji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2018 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096...

Obwieszczenie - wydanie postanowienia

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 24 grudnia 2018 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz....

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loklazacji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 18 grudnia 2018 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096...

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loklazacji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 14 grudnia 2018 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096...

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loklazacji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 14 grudnia 2018 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096...

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loklazacji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 14 grudnia 2018 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096...