Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail http://www.gmina.kowale.fr.pl Kowale Oleckie dn. 05.11.2018 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia MPZP w m. Szwałk

Kowale Oleckie, dn. 23.07.2018 r. OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kowale Oleckie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Szwałk w miejscowości Szwałk w Gminie Kowale Oleckie Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 10 lipca 2018 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017...

Obwieszczenie - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail http://www.gmina.kowale.fr.pl Kowale Oleckie dn. 06.07.2018 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie...

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia MPZP w Sokółkach

Kowale Oleckie, dn. 22.05.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E/OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sokółki w miejscowości Sokółki w Gminie Kowale Oleckie Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...