Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyceji celu pubicznego

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / Kowale Oleckie dn. 10.11.2017 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 3 października 2017 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) ...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyceji celu pubicznego

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail http://www.gmina.kowale.fr.pl Kowale Oleckie dn. 04.08.2017 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 4 sierpnia 2017 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) ...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyceji celu pubicznego

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail http://www.gmina.kowale.fr.pl Kowale Oleckie dn. 21.07.2017 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyceji celu pubicznego

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail http://www.gmina.kowale.fr.pl Kowale Oleckie dn. 18.07.2017 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyceji celu pubicznego

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail http://www.gmina.kowale.fr.pl Kowale Oleckie dn. 13.06.2017 r. IGKm.6733.3.1.2017 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 8 czerwca 2017 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016...