Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie - wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / Kowale Oleckie 08.10.2018 r. IGKm.6220.4.1.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia...

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach)

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 22 sierpnia 2018 r. Na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn....

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / Kowale Oleckie 15.06.2018 r. IGKm.6220.1.1.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowale Oleckie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail http://www.gmina.kowale.fr.pl Kowale Oleckie 26.07.2017 r. IGKm.6220.6.8.2016/2017 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowale Oleckie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail http://www.gmina.kowale.fr.pl Kowale Oleckie 20.06.2017 r. IGKm.6220.1.6.2017 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Zgodnie z art....

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowale Oleckie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 10.02.2017 r. Na podstawie art. 33 ust. 1 w zw. z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowale Oleckie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 10.02.2017 r. Na podstawie art. 33 ust. 1 w zw. z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z...

Obwieszczenie o wydaniu o decyzji środowiskowej

Kowale Oleckie 08.02.2017 r. IGKm.6220.5.1.2016 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353...

Zawiadomienie/Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail: http://www.gmina.kowale.fr.pl Kowale Oleckie, dn. 24.01.2017 r. IGKm.6220.5.1.2016 ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy...

Obwieszczenie o wydaniu o decyzji środowiskowej

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail http://www.gmina.kowale.fr.pl Kowale Oleckie 29.12.2016 r. IGKm.6220.7.9.2016 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Zgodnie z art....