Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138078N w m. Jabłonowo od km 0+0000 do km 0+425 na działce nr 56 w obrębie Jabłonowo, Gmina Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2018/06/14 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/06/29

Ogłoszenie o zamówieniu - UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOWALE OLECKIE

Data opublikowania: 2018/06/04 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/06/15

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138078N w m. Jabłonowo od km 0+0000 do km 0+425 na działce nr 56 w obrębie Jabłonowo, Gmina Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2018/05/23 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/06/08

Rozeznanie cenowe - ,,Cyfrowa gmina – rozwój e-usług w gminie Kowale Oleckie”

Gmina Kowale Oleckie zaprasza do wzięcia udziału w prowadzonym rozeznaniu cenowym związanym z ustaleniem wartości szacunkowej przyszłego zamówienia publicznego w ramach projektu pn.: ,,Cyfrowa gmina – rozwój e-usług w gminie Kowale Oleckie”, dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...

Ogłoszenie o zamówieniu- Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

Data opublikowania: 2018/05/14 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/05/30

Ogłoszenie o zamówieniu- Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

Data opublikowania: 2018/04/24 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/05/09

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy: 477/34, 480/7

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.121 ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z...

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy: 119/14, 22

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.121 ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z...

Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2018

Gmina Kowale Oleckie 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail: gmina@kowale.fr.pl Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2018 Gmina Kowale Oleckie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r....