Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Stożne

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.1774) i § 3, 4, 6 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t....

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kowale Oleckie dn. 08.06.2016 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Nazwa Gmina Kowale Oleckie Osoby do kontaktów w sprawie zamówienia Piotr Masalski, Maciej Kozłowski Adres ul. Kościuszki 44 Kod pocztowy 19-420 Miejscowość Kowale Oleckie Województwo warmińsko-mazurskie Telefon 87...

Przetarg nieograniczony: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 138037N od km 0+000 do km 0+494"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa drogi gminnej nr 138037N od km 0+000 do km 0+494” 1. Zamawiający :Gmina Kowale Oleckie, 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel. (87) 523 82 79, faks 87 5238279 wew. 66. 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony (zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień...

IX publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 61/13 w obrębie Szwałk

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.Dz. U....

IX publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2015 r., poz.1774) i § 3, 4 , 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.Dz....

II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 68/2 w obrębie Szarejki,

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ) i § 3, 4 , 6 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz....

Publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 68/2 w obrębie Szarejki

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ) i § 3, 4 , 6 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.Dz....

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnych 288/5 i 288/7, w obrębie Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.Dz. U....

VIII publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 61/13 w obrębie Szwałk

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.Dz. U....