Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - odbiór odpadów komunalnych

Data opublikowania: Data opublikowania 2016/11/28 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2016/12/06

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - odbiór odpadów komunalnych

Data opublikowania: 2016/11/14 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2016/11/22

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Kowale Oleckie 24.10.2016 r. Zgodnie z § 8 załącznika do zarządzenia Nr Or.0050.45.2015 Wójta Gminy Kowale Oleckie - Regulamin udzilania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich z dnia 21.05.2015 r. Gmina Kowale Oleckie unieważnia...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania oraz zapytanie ofertowe- projekty przydomowe oczyszczalnie ścieków

Kowale Oleckie dn. 18.10.2016 r. W związku z zaistnieniem przyczyn niezależnych od Zamawiającego zostaje unieważnione postępowanie odnośnie opracowania dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowale Oleckie ogłoszone dnia 06.10.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Kowalach...

Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa przydomowych oczyszczalni scieków

Kowale Oleckie, dnia 06 październik 2016 r. Zamawiający Gmina Kowale Oleckie z siedziba przy ul. Kościuszki 44; 19 – 420 Kowale Oleckie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowale Oleckie. Procedura zamówienia prowadzona jest w oparciu...

Przetarg ustny nieograniczony na najem na czas oznaczony(3 lata) kiosku handlowego , usytuowanego przy Przystanku PKS w Kowalach Oleckich

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na czas oznaczony(3 lata) kiosku handlowego , usytuowanego przy Przystanku PKS w Kowalach Oleckich , ul. Kościuszki (część działki o nr geodezyjnym 327/7), Kw.OL1C/00023594/8. Powierzchnia użytkowa kiosku– 6,34 m². Wyposażenie- instalacja elektryczna. Przeznaczenie...

IV publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 68/2 w obrębie Szarejki,

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ) i § 3, 4 , 6 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t....