Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania oraz zapytanie ofertowe- projekty przydomowe oczyszczalnie ścieków

Kowale Oleckie dn. 18.10.2016 r. W związku z zaistnieniem przyczyn niezależnych od Zamawiającego zostaje unieważnione postępowanie odnośnie opracowania dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowale Oleckie ogłoszone dnia 06.10.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Kowalach...

Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa przydomowych oczyszczalni scieków

Kowale Oleckie, dnia 06 październik 2016 r. Zamawiający Gmina Kowale Oleckie z siedziba przy ul. Kościuszki 44; 19 – 420 Kowale Oleckie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowale Oleckie. Procedura zamówienia prowadzona jest w oparciu...

Przetarg ustny nieograniczony na najem na czas oznaczony(3 lata) kiosku handlowego , usytuowanego przy Przystanku PKS w Kowalach Oleckich

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na czas oznaczony(3 lata) kiosku handlowego , usytuowanego przy Przystanku PKS w Kowalach Oleckich , ul. Kościuszki (część działki o nr geodezyjnym 327/7), Kw.OL1C/00023594/8. Powierzchnia użytkowa kiosku– 6,34 m². Wyposażenie- instalacja elektryczna. Przeznaczenie...

IV publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 68/2 w obrębie Szarejki,

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ) i § 3, 4 , 6 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t....

II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Stożne

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.1774) i § 3, 4, 6 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t....

VI publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 100 w obrębie Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.1774) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz....

XI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 480/7 w Kowalach Oleckich

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.1774) i § 3, 4 , 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t....

III publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 68/2 w obrębie Szarejki

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ) i § 3, 4 , 6 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t....

V publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 100 w obrębie Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.1774) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz....

X publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 480/7 w Kowalach Oleckich

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.1774) i § 3, 4 , 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t....