Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 76 w obrębie Rogówko

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.2147) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U....

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych i gimnazjum w ramach projektu Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie

Data opublikowania 2017/03/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/03/20

Zapytanie ofertowe - wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Data opublikowania 2017/03/08 Tryb postępowania: zapytanie oferotwe Data składania ofert lub wniosków: 2017/03/15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego” w ramach projektu pn. ,,Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie”

Kowale Oleckie, dnia 02.03.2017 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Zapytania ofertowego/rozeznania rynku/ na ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego” w ramach projektu pn....

Informacja z otwarcia z ofert - Przebudowa drogi gminnej Nr 138041N (ul. Polna) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+457,00 długości 0,457 km

Kowale Oleckie dn. 21.02.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: IGKm.271.1.2017.mk na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 138041N (ul. Polna) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+457,00 długości 0,457 km”. Wójt Gminy Kowale Oleckie...

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Nr 138044N w Kowalach Oleckich od km 0+0000 do km 0+176,9

Kowale Oleckie dn. 15.02.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: IGKm.271.2.2017.pt na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 138044N w Kowalach Oleckich od km 0+0000 do km 0+176,9”. Wójt Gminy Kowale Oleckie działający w imieniu Gminy...