Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dostawa paliw dla Gminy Kowale Oleckie w roku 2017

Data opublikowania: 2016/12/08 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2016/12/16

Informacja z otwarcia ofert

Urząd Gminy Kowale Oleckie 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail: http://www.gmina.kowale.fr.pl Kowale Oleckie dn. 06.12.2016 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie...

Wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży : 1) w drodze bezprzetargowej(zarządzenie Wójta Nr Or.0050.67.2016 z dnia 02 grudnia 2016 r.): dz. nr 67 w obrębie Guzy, dz. nr 136,140 w obrębie Czukty, dz. nr 51 i 52/1 w obrębie Żydy, dz....

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - odbiór odpadów komunalnych

Data opublikowania: Data opublikowania 2016/11/28 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2016/12/06

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - odbiór odpadów komunalnych

Data opublikowania: 2016/11/14 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2016/11/22

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Kowale Oleckie 24.10.2016 r. Zgodnie z § 8 załącznika do zarządzenia Nr Or.0050.45.2015 Wójta Gminy Kowale Oleckie - Regulamin udzilania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich z dnia 21.05.2015 r. Gmina Kowale Oleckie unieważnia...