Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 183/1 w obrębie Stożne

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147, z późn.zm. ) i § 3, 4 , 6 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gmin.

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147, z późn.zm. ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Termin składania ofert: 2017-10-03, godz. 09:00 Treść zapytania ofertowego z załącznikami zamieszczono na Portalu Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020. Portal znajduje się pod adresem: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#podglad_ogloszenia Ogłoszenie...

Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

Data opublikowania: 2017/08/28 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/09/12

Zapytanie ofertowe - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej Nr 138039N ul. Ogrodowa (cz. nr 1) oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania dz. nr 557/104 w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na dojazd do garaży i połączenia drogowego ul. Polnej z ul. Mereckiego (ul. Wspólną) (cz. nr 2).

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia...

Ogłoszenie o zamówieniu - Docieplenie budynków Spółdzielni Eksploatacyjno - Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich

Data opublikowania: 2017/07/08 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/07/25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych i gimnazjum w ramach projektu Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Wójt Gminy Kowale Oleckie udostępnia następujące informacje: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Nazwa Gmina Kowale Oleckie Osoby...