Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na remont dachu i poddasza Szkoły Podstawowej w Stożnem

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na remont dachu i poddasza Szkoły Podstawowej w Stożnem 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004r...

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich wraz z utwardzeniem placu.

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich wraz z utwardzeniem placu 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień...

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na przebudowę ulicy Witosa w Kowalach Oleckich

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na przebudowę ulicy Witosa w Kowalach Oleckich 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004r –...

Przetarg nieograniczony na utwardzenie placu i wykonanie instalacji c.o i wod-kan przy Publicznym Gimnazjum w Sokółkach , gm. Kowale Oleckie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na utwardzenie placu i wykonanie instalacji c.o i wod-kan przy Publicznym Gimnazjum w Sokółkach , gm. Kowale Oleckie 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art....

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy.

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z poźn. zm.) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy

Wójt Gminy Kowale Oleckie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i § 3,4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i § 3,4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...