Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - „Remont odcinków dróg gminnych: Dorsze – Chełchy (138083N), długości 0,140 km i Dorsze – Kowale Oleckie, długości 0,180 km

Data opublikowania: 2017/05/24 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/06/08

Ogłoszenie o zamówieniu - Docieplenie budynków Spółdzielni Eksploatacyjno - Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich

Data opublikowania: 2017/05/23 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/06/07 UWAGA !!! Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert...

Informacja z otwarcia z ofert - ,,Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkól podstawowych oraz gimnazjum w ramach projektu Cyfrowa edukacja w szkołach gm. Kowale Oleckie”

Kowale Oleckie dn. 22.05.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: IGKm.271.4.2017.mk na zadanie pn.: ,,Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkól podstawowych oraz gimnazjum w ramach projektu Cyfrowa edukacja w szkołach gm....

Ogłoszenie o zamówieniu - Technologia kotłowni i montaż węzłów cieplnych w budynkach Spółdzielni Eksploatacyjno-Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich

Data opublikowania: 2017/05/16 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/06/01

Informacja z otwarcia ofert

Kowale Oleckie dn.15.05.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: SEMNOWA.271.1.2017 na zadanie pn.: ,,Docieplenie budynków Spółdzielni Eksploatacyjno – Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich” Prezes Zarządu działający w...

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych i gimnazjum w ramach projektu Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie

Data opublikowania 2017/05/12 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/05/22