Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+547,0 długości 0,547 km

Data opublikowania: 2018/09/06 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/09/21; godz. 9:00

ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy w obrębie Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.121, z późn. zm. ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy w obrębie Guzy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.121, z późn.zm. ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy, w obrębie Rogówko

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.121, z późn.zm. ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+547,0 długości 0,547 km

Data opublikowania: 2018/08/22 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/09/06; godz. 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+547,0 długości 0,547 km

Data opublikowania: 2018/08/06 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/08/21; godz. 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu -Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+547,0 długości 0,547 km

Data opublikowania: 2018/07/19 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/08/03; godz. 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138078N w m. Jabłonowo od km 0+0000 do km 0+425 na działce nr 56 w obrębie Jabłonowo, Gmina Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2018/07/03 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/07/18; godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu- Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

Data opublikowania: 2018/06/29 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/07/16; godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu -Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+547,0 długości 0,547 km

Data opublikowania: 2018/06/29 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/07/16; godz. 9:00