Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan zamówień publicznych - 2019 rok

Gmina Kowale Oleckie 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail: gmina@kowale.fr.pl http://www.gmina.kowale.fr.pl Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2019 Gmina Kowale Oleckie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia...

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Sokółkach oraz sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w gminie Kowale Oleckie

Data opublikowania 2019/01/11 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/01/22

Zapytanie ofertowe - usługi pocztowe

Data opublikowania: 2018/12/16 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert lub wniosków: 2018/12/27

Zapytanie ofertowe - kredyt

Data opublikowania 2018/12/14 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert lub wniosków: 2018/12/21

Zapytanie ofertowe - projekty wz i ulicp

Kowale Oleckie dn.07.12.2018 r. IGKm.271.24.2018.mk ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie na usługi powtarzające się okresowo, w postępowaniu w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej, nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro wyrażonej w złotych. „SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI...

Ogloszenie o zamówieniu - DOSTAWA PALIW DLA GMINY KOWALE OLECKIE W ROKU 2019

Data opublikowania: 2018/11/30 Tryb postępowania: przetrarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/12/13

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w gminie Kowale Oleckie

Data opublikowania 2018/11/29 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/12/13

Zapytanie ofertowe-Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich

Kowale Oleckie dnia 12.10.2018 r. Postępowanie Nr IGKm.271.16.2018.mk ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich ZATWIERDZIŁ: Wójt...