Komunikaty

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że w związku z podjętą przez Radę Gminy w Kowalach Oleckich uchwałą w sprawie zmiany nazw ulicy Mereckiego mieszkańcy przedmiotowej ulicy powinni dokonać następujących zmian

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że w związku z podjętą przez Radę Gminy w Kowalach Oleckich uchwałą  w sprawie zmiany nazwy ulicy Mereckiego na ulicę Wspólna mieszkańcy przedmiotowej ulicy powinni dokonać następujących zmian:

  1. Urząd Skarbowy w Olecku, ul. Wojska Polskiego 7 – osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3; pozostali – druk ZAP-3.
  2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie 7 dni od daty wejścia w życie zmiany powinny złożyć w urzędzie wniosek CEIDG-1.
  3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Biuro Terenowe w Gołdapi, ul. Matejki 4  – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę na formularzu ZUS-ER-WZD-01.
  4. Banki, dostawcy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych – należy dokonać zgłoszenia zmiany nazwy ulicy.
  5. Nie ma konieczności składania korekty deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

           Ponadto Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że wymiana dokumentów takich jak: dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu są zwolnione od opłat. Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) dokumenty te zachowują swoją ważność pomimo zmiany nazwy przedmiotowych ulic. Zatem nie ma konieczności zmiany ww. dokumentów.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

Krzysztof Locman

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2017 13:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 233
05 września 2017 14:58 Wojciech Kacprzyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2017 13:59 Wojciech Kacprzyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2017 13:55 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)