Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) oraz art....

INFORMACJA w związku z prognozowanymi upałami oraz burzami

INFORMACJA w związku z prognozowanymi upałami oraz burzami Zgodnie z prognozą IMGW w ciągu najbliższych dni (3-9.08) na obszarze całego kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (powyżej 30"C, lokalnie do 37°C-39"C). Od jutra (4.08) od godzin wieczornych można spodziewać się burz, miejscami z gradem. W związku z prognozowanymi...

OGŁOSZENIE

Kowale Oleckie dn. 14.07.2015 r. IGKm.6220.3.1.2015 Wg rozdzielnika Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w...

Zawiadomienie-Obwieszczenie

Kowale Oleckie 14.07.2015 r. IGKm.6220.3.1.2015 ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: -nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 185/47 , pow.0,3500 ha w Stożnem, -nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 100, pow. 0,0500 ha w Kowalach...

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 61...

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Kowale Oleckie, dnia 27 maja 2015 roku ZAWIADOMIENIE o konsultacjach społecznych Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U....

Informacja - wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: -nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 185/23 , pow.0,3500 ha w Stożnem, -nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerach geodezyjnych 152/1 i 152/2, pow. 0,0201...

Postanowienie

Kowale Oleckie 07.05.2015 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...