Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: nieruchomości niezabudowane o nr geodezyjnych 288/5 i 288/7 w Kowalach Oleckich i 68/2 w Szarejkach -zarządzenie Nr Or.0050.4.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 27 stycznia...

Dyżur konsultantów Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo, Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 22.01.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich odbędzie się Dyżur konsultantów Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 09.00-13.00. Adres siedziby: Urząd Gminy...

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych

Ełk, dnia 18 grudnia 2015 r. OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 ze zm.)...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie

W załączeniu Zasady przyznawania dofinansowania na pokrycie części kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie i wzór wniosku

Dot. najmu lokali - lista osób spełniających wymogi

Lista osób, spełniających wymogi do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy Nr RG.0007.269.2014 z dnia 17 października 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Warm.Maz.z 2014 r., poz.3543, zm.poz.3544) : 1.Maria Kaczmarczyk 2.Dariusz Kardel Kowale Oleckie, dn.19.11.2015 r.