Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIEo środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej magistralnej w miejscowości Stożne i Golubki p.n. „ Ochrona wód jeziora Gołębiego – ograniczenie spływu zanieczyszczeń na obszarach wiejskich – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej „

O B W I E S Z C Z E N I E o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej magistralnej w miejscowości Stożne i Golubki p.n. „ Ochrona wód jeziora Gołębiego – ograniczenie spływu zanieczyszczeń na obszarach...