Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na utwardzenie placu i wykonanie instalacji c.o.i wod-kan przy Publicznym Gimnazjum w Sokółkach

Kowale Oleckie dn.13.04.2008r. IGPU.3410-14/1/08 ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na utwardzenie placu i wykonanie instalacji c.o.i wod-kan przy Publicznym Gimnazjum w Sokółkach Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz....

ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Wigilia integracyjna”

Kowale Oleckie, 03 lipca 2008 roku WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE HELENA ŻUKOWSKA ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Wigilia integracyjna” Zgodnie z § 3 pkt 2 Porozumienia o współpracy...

ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Utworzenie sobotnio – niedzielnego klubu młodzieżowego”

Kowale Oleckie, 03 lipca 2008 roku WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE HELENA ŻUKOWSKA ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Utworzenie sobotnio – niedzielnego klubu młodzieżowego” Zgodnie...

ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Gminne Dożynki Integracyjne dla całych rodzin i wszystkich osób chętnych”

Kowale Oleckie, 03 lipca 2008 roku WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE HELENA ŻUKOWSKA ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Gminne Dożynki Integracyjne dla całych rodzin i wszystkich osób chętnych” ...

ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Andrzejki integracyjne”

Kowale Oleckie, 03 lipca 2008 roku WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE HELENA ŻUKOWSKA ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Andrzejki integracyjne” Zgodnie z § 3 pkt 2 Porozumienia o...

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE informuje o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2008 roku zadań pożytku publicznego w zakresie Rozwoju sportu, kultury fizycznej i turystyki w Gminie Kowale Oleckie.

Kowale Oleckie, dn. 24.06.2008 r. WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE informuje o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2008 roku zadań pożytku publicznego w zakresie: Rozwoju sportu, kultury fizycznej i turystyki w Gminie Kowale Oleckie. - Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" w Kowalach Oleckich – kwota dotacji 1000 zł; - UKS „Kowalak”...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Kowale Oleckie , dn. 26.06.2007r. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. , poz. 1071 , ze zmianami...

ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Festyn rodzinny w ramach obchodów święta Kowali Oleckich (Kowaliada)”

Kowale Oleckie, 16 czerwca 2008 roku WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE HELENA ŻUKOWSKA ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Festyn rodzinny w ramach obchodów święta Kowali Oleckich (Kowaliada)” ...

Zaproszenie - bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych "Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” – poziom podstawowy.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe z całej Polski do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” – poziom podstawowy, które odbędzie się w Warszawie w następujących terminach: 25-27 czerwca 2008 r. 16-18 lipca 2008 r. 6-8 sierpnia...

Ogłoszenie o zmianie „Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej”

Ogłoszenie o zmianie „Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej” W dniu 05 czerwca 2008 roku odbyło się spotkanie informacyjne zainteresowanych, potencjalnych usługodawców do Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Uczestnicy spotkania wprowadzają następujące zmiany do „Zaproszenia do...