Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających CERAMBUD – CEGIELNIA

Kowale Oleckie , dn. 27.05.2008r. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. , poz. 1071 , ze zmianami...

OBWIESZCZENIEo środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej magistralnej w miejscowości Stożne i Golubki p.n. „ Ochrona wód jeziora Gołębiego – ograniczenie spływu zanieczyszczeń na obszarach wiejskich – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej „

O B W I E S Z C Z E N I E o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej magistralnej w miejscowości Stożne i Golubki p.n. „ Ochrona wód jeziora Gołębiego – ograniczenie spływu zanieczyszczeń na obszarach...