Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja - dwa wolne lokale mieszkalne do wynajęcia.

INFORMACJA Gmina Kowale Oleckie informuje, że posiada do wynajęcia dwa wolne lokale mieszkalne o pow. użytkowej 28,60 m² i 39,90 m², w budynku wielorodzinnym nr 4 w Monetach. Lokale składają się z pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki. Ogrzewanie w lokalach- grzejniki elektryczne. O wynajęcie lokalu mogą ubiegać się osoby...

Komunikat dot. dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Niniejszym informuję iż w związku z brakiem otrzymania przez Gminę Kowale Oleckie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Programu ochrony Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014-2020, umowy zawarte z właścicielami nieruchomości (zgodnie z §8 pkt1)...

Otwarty nabór do Komisji Konkursowej na 2017 rok

Wójt Gminy Kowale Oleckie zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swojego reprezentanta do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających oferty składane w ramach otwartych...

Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej -zarządzenie Nr Or.0050.9.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 13 lutego 2017 r. Kowale Oleckie, dn..14.02.2017 r.

Wolny lokal mieszkalny do wynajęcia

Gmina Kowale Oleckie informuje, że posiada do wynajęcia wolny lokal mieszkalny o pow. użytkowej 39,90 m²(pokój z aneksem kuchennym+ łazienka) w budynku wielorodzinnym nr 4 w Monetach. O wynajęcie lokalu mogą ubiegać się osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kowale Oleckie, nie posiadające samodzielnego lokalu mieszkalnego, których...

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech. Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną...

Planowane polowanie zbiorowe w dniach 07-10.11.2016 r.

Zgodnie z §28 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U.2005 nr 61 poz. 548 z późn. zm.) Nadleśnictwo Czerwony Dwór powiadamia o planowanym polowaniu zbiorowym w dniach 07-10.11.2016 r. Polowanie będzie przeprowadzone...