Nabór pracowników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU NA STANWISKO INSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALACH OLECKICH

Kowale Oleckie, dnia 02.03.2018r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU NA STANWISKO INSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWLACH OLECKICH Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Patrycja Marczuk zamieszkała : Kowale...

OGŁOSZENIE O WYNIKACH I i II ETAPU KONKURSU NA STANWISKO INSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALACH OLECKICH

Kowale Oleckie, dnia 28.02.2018r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH I i II ETAPU KONKURSU NA STANWISKO INSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWLACH OLECKICH Dnia 28 lutego 2018 roku komisja rekrutacyjna powołana w sprawie konkursu na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych,...

Ogłoszenie o wynikach I i II etapu konkursu na stanowisko inspektora ds. Świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w gminnym ośrodku pomocy społecznej w Kowlach Oleckich

Dnia 27 lutego 2018 roku komisja rekrutacyjna powołana w sprawie konkursu na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowlach Oleckich, dokonała oceny merytorycznej ofert które wpłynęły w związku z ww. konkursem. Komisja stwierdziła, że: - w odpowiedzi...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektora ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektora ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich , ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale...

Informacja dodatkowa do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze z-cy skarbnika gminy w referacie finansowym Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich w wymiarze 1 etatu z dnia 06.10.2017r.

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich Ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie Informuję , że do pkt. 4 Wymagane dokumenty ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze z-cy skarbnika gminy w referacie finansowym Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich z dnia 06.10.2017r. dodaje się lit. k o brzmieniu: k) kserokopie dokumentów potwierdzających...

Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze z-cy skarbnika gminy w referacie finansowym Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich w wymiarze 1 etatu

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich Ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze z-cy skarbnika gminy w referacie finansowym Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich w wymiarze 1 etatu 1. Wymagania niezbędne kandydata : 1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz...

Nabór na stanowisko asystenta rodzin, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich - wyniki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich informuje, że w związku z naborem na stanowisko asystenta rodzin, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, wpłynęły dwie oferty: 1. Pana Dariusza Niedźwiedzkiego, zam. Kowale Oleckie, 2. Pani Moniki Sierzputowskiej, zam. Filipów Oferta Pana Dariusza Niedźwiedzkiego...

OGŁOSZENIE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich.

Kowale Oleckie, dnia 08.12.2016r. OGŁOSZENIE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowlach Oleckich. I. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 3)...