Nabór pracowników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dodatkowa do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze z-cy skarbnika gminy w referacie finansowym Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich w wymiarze 1 etatu z dnia 06.10.2017r.

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich Ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie Informuję , że do pkt. 4 Wymagane dokumenty ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze z-cy skarbnika gminy w referacie finansowym Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich z dnia 06.10.2017r. dodaje się lit. k o brzmieniu: k) kserokopie dokumentów potwierdzających...

Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze z-cy skarbnika gminy w referacie finansowym Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich w wymiarze 1 etatu

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich Ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze z-cy skarbnika gminy w referacie finansowym Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich w wymiarze 1 etatu 1. Wymagania niezbędne kandydata : 1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz...

Nabór na stanowisko asystenta rodzin, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich - wyniki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich informuje, że w związku z naborem na stanowisko asystenta rodzin, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, wpłynęły dwie oferty: 1. Pana Dariusza Niedźwiedzkiego, zam. Kowale Oleckie, 2. Pani Moniki Sierzputowskiej, zam. Filipów Oferta Pana Dariusza Niedźwiedzkiego...

OGŁOSZENIE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich.

Kowale Oleckie, dnia 08.12.2016r. OGŁOSZENIE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowlach Oleckich. I. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 3)...

Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowa lach Oleckich.

Kowale Oleckie, dnia 25.07.2016r. OGŁOSZENIE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich. I. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 3)...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodzin w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w 2015r.

Kowale oleckie, dnia 06.08.2015r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowlach Oleckich informuje, że na stanowisko asystenta rodzin została zatrudniona Pani Marta Czaplajewicz, zam. Kowale Oleckie. Joanna Aneta Kowalewska Kierownik GOPS w Kowalach Oleckich

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodzin w GOPS w Kowalach Oleckich.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich informuje, że w wyniki naboru na stanowisko asystenta rodzin w w/w ośrodku, wpłynęły 3 oferty: Pani Dominiki Olszewskiej Pani Marty Czaplajewicz Pani Marioli Maciejewskiej Spośród złożonych ofert 2 spełniły wymogi formalne: Pani Marty Czaplajewicz Pani Marioli...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowlach Oleckich.

Kowale Oleckie, dnia 08.06.2015r. OGŁOSZENIE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowlach Oleckich. I. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 3)...