Konkursy na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE Rada Nadzorcza Spółdzielni Eksploatacyjno – Mieszkaniowej „NOWA” w Kowalach Oleckich przy ul. Witosa 4 ogłasza konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki: WYMAGANIA: 1. Wykształcenie minimum średnie, 2. Przy wykształceniu średnim - co najmniej 10 – letni staż pracy, w tym, co najmniej 5 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; przy wykształceniu wyższym, co najmniej 5 – letni staż pracy,...

Konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Spółdzielni Eksploatacyjno – Mieszkaniowej „NOWA”

Rada Nadzorcza Spółdzielni Eksploatacyjno – Mieszkaniowej „NOWA” w Kowalach Oleckich przy ul. Witosa 4 ogłasza konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki: WYMAGANIA: 1. Wykształcenie minimum średnie, 2. Przy wykształceniu...

Konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Spółdzielni Eksploatacyjno – Mieszkaniowej „NOWA”

OGŁOSZENIE Rada Nadzorcza Spółdzielni Eksploatacyjno – Mieszkaniowej „NOWA” w Kowalach Oleckich przy ul. Witosa 4 ogłasza konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki: WYMAGANIA: 1. Wykształcenie minimum średnie, 2. Przy...