Protokoły z sesji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

RG.0002.2.2018 protokół II sesji Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28.12.2018 r.

Rada Gminy Kowale Oleckie Protokół Nr RG.0002.2.2018 II Sesja w dniu 28 grudnia 2018 roku Obrady rozpoczęto 28 grudnia 2018 r. o godz. 10:00, a zakończono o godz. 13:03 tego samego dnia. 1. Otwarcie obrad - zakończenie punktu - godz. 10.07 W posiedzeniu udział wzięło 15 członków. Obrady prawomocne. Obecni: 1. Małgorzata...

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.8.2018 sesji Rady Gminy Kowale Oleckie – 31 sierpnia 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli: 1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności, 2) Wójt Gminy – p. Krzysztof Locman, 3) Skarbnik Gminy, 4) sołtysi, 5) zaproszeni goście wg listy obecności. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy p. Teresa Truchan Początek posiedzenia – godz. 10 00. Ad....

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.7.2018 sesji Rady Gminy Kowale Oleckie – 24 lipca 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli: 1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności, 2) Wójt Gminy – p. Krzysztof Locman, 3) Skarbnik Gminy, 4) zaproszeni goście wg listy obecności. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy p. Teresa Truchan Początek posiedzenia – godz. 10 00. Ad. do pkt 1 ...

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.6.2018 sesji Rady Gminy Kowale Oleckie – 29 czerwca 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli: 1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności, 2) Wójt Gminy – p. Krzysztof Locman, 3) Skarbnik Gminy, 4) zaproszeni goście wg listy obecności. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy p. Teresa Truchan Początek posiedzenia – godz. 10 00. Ad. do pkt 1 ...

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.5.2018 sesji Rady Gminy Kowale Oleckie – 20 czerwca 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli: 1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności, 2) Wójt Gminy – p. Krzysztof Locman, 3) Skarbnik Gminy, 4) sołtysi wsi wg listy obecności, 5) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 6) zaproszeni goście wg listy obecności. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy...

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.5.2018 sesji Rady Gminy Kowale Oleckie – 20 czerwca 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli: 1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności, 2) Wójt Gminy – p. Krzysztof Locman, 3) Skarbnik Gminy, 4) sołtysi wsi wg listy obecności, 5) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 6) zaproszeni goście wg listy obecności. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy...

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.4.2018 sesji Rady Gminy Kowale Oleckie – 24 maja 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli: 1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności, 2) Wójt Gminy – p. Krzysztof Locman, 3) Skarbnik Gminy – p. Dorota Zaniewska, 4) sołtysi wsi wg listy obecności, 5) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 6) zaproszeni goście wg listy obecności. Obradom przewodniczyła...

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.3.2018 sesji Rady Gminy Kowale Oleckie – 26 kwietnia 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli: 1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności, 2) Wójt Gminy – p. Krzysztof Locman, 3) Skarbnik Gminy – p. Dorota Zaniewska, 4) sołtysi wsi wg listy obecności, 5) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 6) zaproszeni goście wg listy obecności. Obradom przewodniczyła...

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.1.2018 sesji Rady Gminy Kowale Oleckie – 18 stycznia 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli: 1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności, 2) Wójt Gminy – p. Krzysztof Locman, 3) Skarbnik Gminy – p. Dorota Zaniewska, 4) sołtysi wsi wg listy obecności, 5) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 6) zaproszeni goście wg listy obecności. Obradom przewodniczyła...

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.10.2017 posiedzenia Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 grudnia 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli: 1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności, 2) Wójt Gminy – p. Krzysztof Locman, 3) Skarbnik Gminy – p. Dorota Zaniewska, 4) sołtysi, 5) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 6) zaproszeni goście. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy p. Teresa Truchan ...