Protokoły z sesji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.3.2018 sesji Rady Gminy Kowale Oleckie – 26 kwietnia 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli: 1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności, 2) Wójt Gminy – p. Krzysztof Locman, 3) Skarbnik Gminy – p. Dorota Zaniewska, 4) sołtysi wsi wg listy obecności, 5) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 6) zaproszeni goście wg listy obecności. Obradom przewodniczyła...

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.1.2018 sesji Rady Gminy Kowale Oleckie – 18 stycznia 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli: 1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności, 2) Wójt Gminy – p. Krzysztof Locman, 3) Skarbnik Gminy – p. Dorota Zaniewska, 4) sołtysi wsi wg listy obecności, 5) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 6) zaproszeni goście wg listy obecności. Obradom przewodniczyła...

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.10.2017 posiedzenia Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 grudnia 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli: 1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności, 2) Wójt Gminy – p. Krzysztof Locman, 3) Skarbnik Gminy – p. Dorota Zaniewska, 4) sołtysi, 5) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 6) zaproszeni goście. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy p. Teresa Truchan ...

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.9.2017 sesji Rady Gminy Kowale Oleckie – 21 grudnia 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli: 1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności, 2) Wójt Gminy – p. Krzysztof Locman, 3) Skarbnik Gminy – p. Dorota Zaniewska, 4) sołtysi wsi wg listy obecności, 5) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 6) zaproszeni goście wg listy obecności. Obradom przewodniczyła...

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.7.2017 sesji Rady Gminy Kowale Oleckie – 28 września 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli: 1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności, 2) Wójt Gminy – p. Krzysztof Locman, 3) Skarbnik Gminy – p. Janina Kozłowska, 4) Sekretarz Gminy – p. Anna G. Gołębiowska, 5) zastępca Skarbnika – p. Dorota Zaniewska, 6) sołtysi wsi wg listy obecności, 7) kierownicy...

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.6.2017 sesji Rady Gminy Kowale Oleckie – 31 sierpnia 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli: 1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności, 2) Wójt Gminy – p. Krzysztof Locman, 3) Skarbnik Gminy – p. Janina Kozłowska, 4) Sekretarz Gminy – p. Anna G. Gołębiowska, 5) zaproszeni goście wg listy obecności. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy ...

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.5.2017 sesji Rady Gminy Kowale Oleckie – 8 sierpnia 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli: 1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności, 2) Wójt Gminy – p. Krzysztof Locman, 3) Skarbnik Gminy – p. Janina Kozłowska, 4) Sekretarz Gminy – p. Anna G. Gołębiowska, 4) sołtysi wsi wg listy obecności, 5) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 6) zaproszeni...

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.4.2017 sesji Rady Gminy Kowale Oleckie – 30 maja 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli: 1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności, 2) Wójt Gminy – p. Krzysztof Locman, 3) Skarbnik Gminy – p. Janina Kozłowska, 4) Sekretarz Gminy – p. Anna G. Gołębiowska, 4) sołtysi wsi wg listy obecności, 5) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 6) zaproszeni...

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.3.2017 sesji Rady Gminy Kowale Oleckie – 9 maja 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli: 1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności, 2) Wójt Gminy – p. Krzysztof Locman, 3) Sekretarz Gminy – p. Anna G. Gołębiowska, 4) Skarbnik Gminy – p. Janina Kozłowska, 5) sołtysi wg listy obecności, 6) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych wg załączonej listy...

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.2.2017 sesji Rady Gminy Kowale Oleckie – 28 marca 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli: 1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności, 2) Wójt Gminy – p. Krzysztof Locman, 3) Sekretarz Gminy – p. Anna G. Gołębiowska, 4) Skarbnik Gminy – p. Janina Kozłowska, 5) sołtysi wg listy obecności, 6) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych wg załączonej listy...