Zarządzenia organów wykonawczych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr Or.0050.87.2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, z późn.zm.), art.35, ust.1 i 2 , art.37, ust.1, art.67, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.121, z późn.zm.) oraz stosownie do uchwały Nr XIII/102/08 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 14...