Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr RG.0007. 286 .2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust 1 pkt 2, ust 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Kowale Oleckie uchwala, co następuje: §...

Uchwała Nr RG.0007.285.2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i 1349) oraz art. 231 w związku z art. 234 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Przekazuje...

UCHWAŁA Nr RG.0007. 283.2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust 1 pkt 2, ust 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Kowale Oleckie uchwala, co następuje: §...

Uchwała Nr RG.0007.282.2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2016-2018 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kowale Oleckie na lata 2016-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) w związku z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187, z późń. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje...

Uchwała Nr RG.0007.281 .2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) i art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902, z 2017r. poz. 60, poz. 1930) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja...

UCHWAŁA Nr RG.0007.280.2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi …….., Rada Gminy uchwala...

UCHWAŁA Nr RG.0007. 278 .2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust 1 pkt 2, ust 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Kowale Oleckie uchwala, co...