Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 18 stycznia 2018 roku

RG.0002.1.2018        

                                    

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2017 r.  poz. 1875, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 18 stycznia 2018 roku ( czwartek ) o godz. 13oo    w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. 

 

                                   Proponuję następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór sekretarza;

3. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian;

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza

    z wykonania uchwał Rady;

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady

    Gminy Kowale Oleckie na 2018 rok;

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego

    członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kowale Oleckie;

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

      Kowale Oleckie na lata 2018 – 2024; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2018

       rok;  

12. Interpelacje i zapytania;

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach;

14. Wolne wnioski i informacje;

15. Zamknięcie obrad.   

                                       

       Przewodnicząca Rady Gminy  
                 Teresa Truchan 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2018 08:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 197
10 stycznia 2018 08:50 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)