Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 28 grudnia 2017 roku

RG. 0002.10.2017     

                                     

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( j.t. Dz . U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.  ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 28 grudnia 2017 roku ( czwartek ) o godz. 10oo    w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ).

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad;
 2. Wybór sekretarza;
 3.  Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian;
 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2017– 2024;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2017 rok;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2018 – 2024:

 a) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,

       b) przedstawienie opinii Komisji Planowania, Budżetu i Finansów,

       c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym  

           przez Wójta Gminy Kowale Oleckie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej

           Prognozy Finansowej,

d) odczytanie projektu uchwały,

e) dyskusja nad projektem uchwały,

f) głosowanie;

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowale Oleckie na 2018 rok:

      a) przedstawienie projektu budżetu,

      b) przedstawienie opinii Komisji Planowania, Budżetu i Finansów,

      c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Olsztynie o przedłożonym

          przez Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej,

      d) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

      e) dyskusja nad projektem uchwały,

f ) głosowanie;

 1. Interpelacje i zapytania;
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach;
 3. Wolne wnioski i informacje;
 4. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                                     Teresa Truchan

 

 

 

Przed sesją odbędzie się spotkanie ,, opłatkowe’’,  na które serdecznie Państwa zapraszam.   

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2017 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 218
13 grudnia 2017 12:05 Wojciech Kacprzyk - Dodanie zdjęcia [sesja.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2017 12:05 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)