Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 21 grudnia 2017 roku.

RG. 0002.9.2017       

                                    

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2017 r.  poz. 1875, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 21 grudnia 2017 roku ( czwartek ) o godz. 12oo    w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. 

 

                                   Proponuję następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór sekretarza;

3. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian;

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza

    z wykonania uchwał Rady;

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów

    Społecznych w Gminie Kowale Oleckie do 2026 roku;   

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla

    członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kowale Oleckie;

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez

    Gminę Kowale Oleckie od Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Jana

    Chrzciciela w Kowalach Oleckich cmentarza parafialnego;

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

      Kowale Oleckie na lata 2017 – 2024; 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2017

       rok;  

11. Interpelacje i zapytania;

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach;

13. Wolne wnioski i informacje;

14. Zamknięcie obrad.   

                                       

       Przewodnicząca Rady Gminy

 Teresa Truchan 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2017 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 176
13 grudnia 2017 12:06 Wojciech Kacprzyk - Dodanie zdjęcia [sesja.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2017 12:04 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)