Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 28 września 2017 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2016 r.  poz. 446, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 28 września 2017 roku ( czwartek ) o godz. 12 oo    w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. 

 

                                   Proponuję następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór sekretarza;

3. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian;

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza

z wykonania uchwał Rady;

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Gminie Chojnice;

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kowale Oleckie;

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kowale Oleckie;

9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;

10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków

      transportowych;

11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia w zarządzanie przez Gminę Kowale

     Oleckie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze krajowej

     Nr 65;

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania

     Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie

     Kowale Oleckie na lata 2017 – 2019;

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

      o nr geod. 151 obręb geod. Zawady Oleckie, gm. Kowale Oleckie służebnością

      przesyłu;

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

      Kowale Oleckie na lata 2017 – 2024; 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2017

       rok;  

16. Interpelacje i zapytania;

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach;

18. Wolne wnioski i informacje;

19. Zamknięcie obrad.   

                                      

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Truchan 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2017 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 141
18 września 2017 09:25 Wojciech Kacprzyk - Dodanie zdjęcia [sesja.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2017 09:25 Wojciech Kacprzyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2017 09:25 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)