Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej – zarządzenie Wójta Nr Or.0050.52.2014.

Wójt Gminy Kowale Oleckie, działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst : Dz.U. z 2014 r., poz.518) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej – zarządzenie...

INFORMACJA wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym – zarządzenie Wójta Nr Or.0050.51.2014. Kowale Oleckie, dn.11.06.2014 r.

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie, działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst : Dz.U. z 2014 r., poz.518) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym...

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: w przetargu ustnym nieograniczonym-zarządzenie Wójta Nr Or.0050.17.2014 ; bezprzetargowej - zarządzenie Wójta Nr Or.0050.18.2014 z dnia 17 marca 2014 r. Kowale Oleckie, dn.17.03 2014...

Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości: Sokółki

Poczta Polska ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości SOKÓŁKI Więcej informacji pod adresem: http://przetargi.poczta-polska.pl/14-0383/

Informacja - wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Kowale Oleckie, działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst : Dz.U. Nr 102, poz.651 z 2010 r. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: ...

Informacja - wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Kowale Oleckie, działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst : Dz.U. Nr 102, poz.651 z 2010 r. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: ...

Zaproszenie na sesje Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie wdniu 27 grudnia 2013 roku ( piątek ) o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący porządek obrad: Otwarcie...

Ogłoszenie W związku z odmową podpisania umowy na usługi „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Kowale Oleckie szansą na lepszą przyszłość zawodową”

Kowale Oleckie, 23 września 2013 roku IGKm.271.1.1.2013.PM Ogłoszenie W związku z odmową podpisania umowy na usługi „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Kowale Oleckie szansą na lepszą przyszłość zawodową”, w ramach projektu pn.:,, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Kowale...