Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 28 września 2017 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 28 września 2017 roku ( czwartek ) o godz. 12 oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Proponuję następujący porządek obrad: 1. Otwarcie...

Pracujesz z młodzieżą? Masz ciekawy pomysł na działania z młodymi? Chcesz aplikować do konkursu „Równać Szanse”? Nie wiesz jak dobrze napisać wniosek? Przyjdź na spotkanie!

W imieniu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA oraz Oleckiej Kooperatywy Obywatelskiej, serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, w tym OSP, domy kultury oraz biblioteki na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”, które odbędzie się 26 września 2017 (wtorek)...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 30 maja 2017 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2016 r. poz. 446 ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 30 maja 2017 roku ( wtorek ) o godz. 12oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Proponuję następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór sekretarza; 3....

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 4 maja 2017 r.

RG. 0012.5.2017 Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 4 maja 2017 r. ( czwartek ) godz. 13 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Temat posiedzenia: Analiza wykonania budżetu Gminy za rok 2016; Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium Przewodniczący Komisji Edward Kosobudzki ...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 9 maja 2017 roku

RG.0002.3.2017 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 9 maja 2017 roku ( wtorek ) o godz. 12oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Proponuję następujący porządek obrad : 1....

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 28 marca 2017 roku

RG. 0002.2.2017 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 28 marca 2017 roku ( wtorek ) o godz. 12 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący porządek...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

RG. 0012.2.4. 2017 Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych w dniu 8 marca 2017 roku ( środa ) o godz. 13 30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( II piętro ). Porządek obrad: Projekty uchwał; Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Babiarz ...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Finansów

RG. 0012.1. 1.2017 Zapraszam na posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Finansów w dniu 9 marca 2017 roku ( czwartek ) godz. 14 30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Porządek posiedzenia: 1. Projekty uchwał; 2. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Jerzy Koloszewski ...

Zaproszenie na Komisje Gospodarki Komunalnej i Budownictwa oraz Komisje Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Rady Gminy Kowale Oleckie

RG. 0012.3.1. 2017 Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 7 marca 2017 r. ( wtorek ) godz. 13 oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Porządek obrad: 1. Projekty uchwał; 2. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji...

Dotacja Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montażu instalacji fotowoltaicznej ,kolektorów słonecznych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie informuje, że od 21.11.2016 rusza nabór wniosków z programu Prosument. Dofinansowanie jest adresowane do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorców. Wysokość dotacji może sięgać do 25 % kosztów kwalifikowanych w przypadku kolektorów...