Rejestracja przedpoborowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty.
2. Inny dokument pozwalający stwierdzić tożsamość.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, pok.22, tel. 5238279 wew. 35, p. Jolanta Guziewska, p.Alina Burzyńska.

Termin i sposób załatwienia

Wójt ogłasza rejestrację za pomocą obwieszczeń oraz wzywa przedpoborowych do rejestracji na podstawie wezwań imiennych.
Pisemne potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992r. w sprawie rejetracji przedpoborowych (Dz.U. Nr 40, poz. 173 z późn. zm.)

Inne informacje

Rejestracji przedpoborowych podlegają mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia, mają pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące na terenie gminy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1547
09 kwietnia 2008 13:22 Administrator - Utworzenie sprawy.