Podatek rolny - Ulga inwestycyjna

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym.
2. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych.
3. Rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy stwierdzające wysokość tych wydatków.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Finansowy, pok.Nr 10 , tel.5238279 wew.37 p. Agnieszka Świderska

Termin i sposób załatwienia

30 dni od załatwienia wniosku z kompletną dokumentacją.

Wydanie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu kontroli zgodności rachunków rachunków wykonaną inwestycją.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz.U.Nr 9, poz.431/1993 z późn .zm.)

Inne informacje

Ulga inwestycyjna: Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1. Budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
2. Zakup i instalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę.

Ulga jest udzielana na wniosek podatnika po zakończeniu inwestycji.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 12:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1782
22 stycznia 2016 13:14 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
17 listopada 2015 13:13 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
20 października 2008 09:48 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.