Przydział i zamiana mieszkań komunalnych i socjalnych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o przydział lub zamianę .
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach za ostatnie 12 miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat ds .Infrastruktury , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ewidencji Działalności Gospodarczej, pok.12, tel. 5238279 wew. 45 p. Anna Obuchowska.

Termin i sposób załatwienia

W zależności od uzysku mieszkań.

Forma załatwienia sprawy:
1.Ustalenie uprawnień wnioskodawcy do uzyskania lokalu mieszkalnego z zasobów gminy.
2. Powiadomienie wnioskodawcy o uprawnieniu do ubiegania się o lokal z zasobu gminy lub odmowa przydziału lokalu komunalnego komunalnego podaniem powodu odmowy.
3. Umowa najmu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Nr 71, poz.7330)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1651
09 kwietnia 2008 11:56 Administrator - Utworzenie sprawy.