Rejestr zmian

29 października 2018 12:32 15 dni temu

Zarządzenia organów wykonawczych: Zarządzenie Nr Or. 0050.53.2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz...

Skopiowanie wiadomości - Zarządzenie Nr Or. 0050.53.2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Autor: Wojciech Kacprzyk

29 października 2018 10:17 16 dni temu

29 października 2018 10:17 16 dni temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 116801